فرم استخدام پرسنل

فرم درخواست همکاری پرسنل

اطلاعات فردی
*
*
*
اطلاعات شغلی
اطلاعات تماس:با توجه به اینکه در فرآیند بررسی جذب نیرو امکان دسترسی به متقاضیان از طریق اطلاعات تماس درج شده در سایت است لطفا در تنظیم اطلاعات دقت لازم را داشته باشید .

* = ضروری